Samarbetet

Inom privat sektor har tre fackförbund inom Saco (Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer) utsett regionala skyddsombud (RSO). Utnämningarna har skett med anledning av att arbetsmiljön är en viktig fråga för förbundens medlemmar. Förbunden vill vara med och påverka arbetsplatsernas arbetsmiljö i så stor utsträckning som möjligt och de regionala skyddsombuden är till stor hjälp i det arbetet.

De regionala skyddsombuden verkar i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Skåne län, Kronobergs län, Västra Götalands län och i Hallands län. Man har valt att fokusera på företag utan kollektivavtal i branscherna Bemanning, Handel- och tjänsteföretag, IT, Konsulttjänster, Life science och organisationer. De regionala skyddsombuden kan stödja arbetsmiljöarbetet i de områden i landet som de verkar i.

 

Akavia

Akavia är ett fackförbund och intresseorganisation för ekonomer, jurister, personalvetare, kommunikatörer, samhällsvetare och IT-akademiker. Vårt mål är att ge varje individ en bättre utväxling för sin utbildning. Akavia bildades 1 januari 2020 genom att Jusek och Civilekonomerna gick samman.

Gå till Akavias hemsida

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi är mer än ett vanligt fackförbund – vi kan naturvetares arbetsmarknad och därför är service och förmåner skräddarsytt och exklusivt för dig.
Våra 35 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Gå till Naturvetarnas hemsida

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är Sveriges största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med våra medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Våra medlemmar erbjuds inkomstförsäkring, lönestatistik, karriärservice, juridiskt stöd och rådgivning.

Gå till hemsidan för Sveriges Ingenjörer

Regionalt skyddsombud

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.
Kontakta oss

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!