Länkar

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.
www.av.se

Prevent

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.
www.prevent.se

Lag & Avtal

Lag & Avtal är Sveriges största tidning om arbetsrätt. De erbjuder senaste nytt om nya lagar, viktiga avtal, domar, rättspraxis och debatt.
www.lag-avtal.se

Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöforum är en av landets ledande aktörer inom arbetsmiljöutbildning och samarbetar bl.a. med flera högskolor och Sveriges juridiska doktor inom arbetsmiljörätt.
www.arbetsmiljoforum.se

Arbetsmiljöupplysningen

På Arbetsmiljöupplysningen får du svar på dina frågor om arbetsliv och hälsa. Här kan du enkelt hitta information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö. Du hittar också information om vem som gör vad inom arbetsmiljö, till exempel skyddsombudets eller företagshälsovårdens roll.
www.arbetsmiljoupplysningen.se

Samarbetspartners

Akavia

Akavia är ett fackförbund och intresseorganisation för ekonomer, jurister, personalvetare, kommunikatörer, samhällsvetare och IT-akademiker. Vårt mål är att ge varje individ en bättre utväxling för sin utbildning. Akavia bildades 1 januari 2020 genom att Jusek och Civilekonomerna gick samman.

Gå till Akavias hemsida

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi är mer än ett vanligt fackförbund – vi kan naturvetares arbetsmarknad och därför är service och förmåner skräddarsytt och exklusivt för dig.
Våra 35 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Gå till Naturvetarnas hemsida

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är Sveriges största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 172 000 medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Våra medlemmar erbjuds inkomstförsäkring, lönestatistik, karriärservice, juridiskt stöd och rådgivning.

Gå till hemsidan för Sveriges Ingenjörer

Regionalt skyddsombud

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.
Kontakta oss

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!