Regionalt skyddsombud

Normalt utses regionalt skyddsombud om det inte finns lokalt skyddsombud, men det kan även utses när det finns lokala skyddsombud. Regionalt skyddsombud har inte tillträdesrätt till de arbetsplatser som har skyddskommitté. Det måste finnas minst en medlem i regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsstället för att ombudet ska ha befogenhet där.

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs. Relationen mellan huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud är inte berörd av lagstiftaren. Det innebär att huvudregeln tillämpas, det vill säga huvudskyddsombud företräder övriga skyddsombud utåt.

(källa: https://www.av.se)

Regionalt skyddsombud

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.
Kontakta oss

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!